nsjd.net
当前位置:首页 >> 3.78/24列竖式计算 >>

3.78/24列竖式计算

[14 1 3 -(3.78-△÷1 2 7 )×1 2 3 ]÷3.2=4 1 24 ,14 1 3 -( 189 50 -△× 7 9 )× 5 3 = 97 24 × 16 5 ,( 189 50 -△× 7 9 )× 5 3 =14 1 3 - 97 24 × 16 5 ,( 189 50 -△× 7 9 )× 5 3 = 7 5 , 189 50 -△× 7 9 = 21 25 ,△× 7 9 = 147 50 ,...

小学四年级简便计算题大全及答案例1、5.76+13.67+4.24+6.33=(5.76+4.24)+(13.67+6.33)=10+10=20例2、37.24+23.79-17.24=37.24-17.24+23.79=20+23.79=43.79例3、4×3.78×0.25=4×0.25×3.78=1×3.78=3.78例4、125×246×0.8=125×0.8×246=...

78+(24-57/3) =78+(24-19) =78+5 =83

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7 420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780 90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8 689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈ 25 -15 -80 = 10 -80 = -70 26 -6 -64 = 20 -64 = -44 27 + 3 -48 = 30 -48 = -18 2...

780除以6用竖式计算如下图所示: 将780、6、竖式除号按照格式写好,从最高位开始除起。 百位上:7÷6=1···1,百位上得数记1,余数1与下一数位的8合成18。 十位上:18÷6=3,十位上得数记3。 个位上:0÷6=0,个位上的数记0,无余数,能整除。 即:7...

(1)原式=12+18-7-15=30-22=8;(2)原式=-72×87×(-87)=327;(3)原式=-(24×12+24×34-24×13)=-(12+18-8)=-22;(4)原式=-4+3×1+20=-4+3+20=19;(5)原式=-3x2y;(6)原式=5a2b-10ab2+5c-8c-12a2b+4ab2=-7a2b-6ab2-3c.

什么叫竖式计算啊 不过这个算式答案么 用计算机就好了

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40= 432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17= 898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60= 520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32= 672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576...

(1)原式=12+18-7-15=8;(2)原式=2+4=6;(3)原式=-1+(-8)=-9;(4)原式=-1-16×(?2764)=234.

24÷35×78=24×53×78=35答:它的78是35.故选:B.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nsjd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com