nsjd.net
当前位置:首页 >> 粘土 汉化金手指 >>

粘土 汉化金手指

你放弃吧,玩这游戏时压根连插件都不能开,会出这种问题和死机的,汉化小组发布汉化游戏时就已经写了很清楚了:不要用金手指,我用CMF截个图都死机。

_C0 战後经验值获得99999 _L 0x60002014 0x0001869F _L 0x00020001 0x000019D0 _L 0x60002000 0x0001869F _L 0x00020001 0x00004E84 如有帮助请采纳~谢!

这个是CMF金手指,如果需要把你邮箱发来,我给你发过去~!_SULJM-05475_C1人物技能MAX_N2盖修_L0x80D5BE4C0x000D000C_N2└_L0x0000000A0x00000000_N2麦雪菈_L0x80D5C0CC0x000D000C_N2└_L0x0000000A0x00000000_N2幕斯塔法_L0x80D5C5CC0x000D000C_N...

_S ULJS-00441 _G N _C0 999999钱 _L 0x003017B0 0x02FAF080 我自己制作的代码

LZ下游戏不看说明的么。。。粘土人世纪汉化版不能开金手指,否则会黑屏。。。。

_C1 必须码 _L 0x20002008 0x08802000 _L 0x50859794 0x00000004 _L 0x00002000 0x00000000 _L 0x60002000 0x00000004 _L 0x00200002 0x00000010 _L 0x10000004 0x00000000 _L 0x20002028 0x08802020 _L 0x50002000 0x00000004 _L 0x00002020 0x...

_C0 50000000钱 _L 0x003017B0 0x02FAF080 改钱,自己摸索出来的

_S ULJS-00441 _G 粘土人世纪-原创 _C1 必须码 _L 0x20002008 0x08802000 _L 0x50859794 0x00000004 _L 0x00002000 0x00000000 _L 0x60002000 0x00000004 _L 0x00200002 0x00000010 _L 0x10000004 0x00000000 _L 0x20002028 0x08802020 _L 0x500...

很明显是金手指代码有问题,对策是首先看一下你的金手指是FC的还是CMF的,再找对应的金手指代码,如果是FC的就找FC的金手指,CMF的就找CMF,然后就是你运行游戏的时候有些金手指加载的时候是要在读取存档之后加载的,所以你可以试试读取进入游戏...

正常现象,下载游戏的时候汉化组已经说了不要开金手指,你用CMF看攻略不就是打开金手指了吗,虽说是品RP死机,但也叫用金手指了吧,这样死机和黑屏就很正常了

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nsjd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com