nsjd.net
当前位置:首页 >> 粤语中的"无"字和"冇"字发音相同吗 >>

粤语中的"无"字和"冇"字发音相同吗

粤语的“无”就是“冇”,而“不”字则读“唔”下面为粤语的发音参考:冇(mou5 ); 唔(ng4 m4 )。 “冇”的相关粤语词汇:冇耳藤喼、 冇牙老虎、 冇尾飞陀、 冇掩鸡笼、 冇饭瘾、 有得震冇得瞓、 惊到椤柚冇肉、 惊到鼻哥窿冇肉、 冇瘾、 当冇嚟、 有心冇神...

其它回答者:发音是不同的! 无是书面表达,这个字读mou4,读第四声。 冇是口头语,读mou2,读第二声。

是:冇嘢 冇 mǎo〈动〉〈方〉∶没有。如:“你有钱吗?”“冇” 嘢 yě 1. 方言,东西;货:有~睇(有东西看)。平~(便宜货)。 2. 方言,活儿;事情:做~(干活儿)。讲~。 3. 方言,家伙(指人及物,指人时有贬义):呢个~真唔听话(这家伙真不...

你还是先搞清楚, 你所要问的是究竟 "没" 还是 "冇" 再说. 在粤语口语当中,是很少用到 "没" 字的, 说的是 "冇(mou)" . 例如你问别人有没有有没有某件物品,说粤语的人作否定回答时说的是 "冇(mou)" 而不是"没有". 前面回答的人把 "没" 和 "冇" 混...

终于漫冲岁于 眼已仿服该楼水 我不几到邮包你已是谁 多修梦与往西 又在依西还回上 我把应再说只有内坐班 胃寒已某泪……

“媛”在粤语中是个多义多音字,其注音(粤拼)和读音如下。 1、wun4,读“垣”字音。一般用于人名。 2、jyun4,读“元”字音。婵媛(牵连;相连)。 3、jyun6,读“愿”字音。美女,~女,才~。 读音见以下网页http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/...

粤语“没问题”写法 : 冇问题。 “粤语”之名,来源于中国古代岭南地区的“南越”(《汉书》作“南粤”)。“越”是一个泛称,古代“越”和“粤”是通假字,在先秦古籍中,对于长江中下游以南地区的部族,常统称为“越”,文献上称之为百越、百粤、诸越。 包括“...

甩牙。 用法与读音见《广州话正音字典》532页扫描(部分,点击看大图)

这是个字啊?我看象火星文

有的地方找不到可以代替的字,拼音可以吗,望采纳 ya ya cen sei ma gou zui lin nai cong cei sun ba dan yun cang ben ga dou luo ha wen luo mu dai ga you tin ha wen dou tin guang dou ba pa zou sun feng cui yu da ai ze tui fei mo sei...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nsjd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com