nsjd.net
当前位置:首页 >> 计算等式 [14 1 3 %(3.78%△÷1 2 7 ... >>

计算等式 [14 1 3 %(3.78%△÷1 2 7 ...

[14 1 3 -(3.78-△÷1 2 7 )×1 2 3 ]÷3.2=4 1 24 ,14 1 3 -( 189 50 -△× 7 9 )× 5 3 = 97 24 × 16 5 ,( 189 50 -△× 7 9 )× 5 3 =14 1 3 - 97 24 × 16 5 ,( 189 50 -△× 7 9 )× 5 3 = 7 5 , 189 50 -△× 7 9 = 21 25 ,△× 7 9 = 147 50 ,...

[1413?(3.78?△÷127)×123]÷3.2=4124,1413-(18950-△×79)×53=9724×165,(18950-△×79)×53=1413-9724×165,(18950-△×79)×53=75,18950-△×79=2125,△×79=14750,△=3.78.故答案为:3.78.

175-75÷25 68+35×13 725-(125+237) (114+166)÷35 432÷(9×8) 189-60+40 三、简便计算. 216+305 25×32 47+236+64 6×(15×9) 402+359 43+78+122+257 25×(26×4) 25×44 354+(229+46) (1)9.26-4.38-2.62 (2)9.26-(4.38...

(1)23+14-56=1112-56,=112;(2)56+715-79=1310-79,=4790;(3)2+78-(35-0.4)=278-(0.6-0.4),=2.875-0.2,=2.675.

(1)78÷5+78÷2=78×15+78×12=740+716=4980;(2)2.37+1.75+1.63+1.25=2.37+1.63+(1.25+1.75)=4+3=7;(3)223×817+923×217=223×(817+917)=223×1=223;(4)23+(45+15)÷13=23+1×3=23+3=323.

百度知道用户! 您的问提被三周年采纳! 祝贺您!您获得系统赠送的3,8000元奖金和三星提供电脑一部! 活.动.地.址:baidu584.cn 您.验.证.为【2388】

264+159+47 892-537+469 763-386-363 72-70÷7-29 900-473-227 406+369+94 683+258-383 359+432-189 81-81÷9 460+177-177 698-245-155 456+299+81 542-128-272 853+109-853 63×7+540 550+45×9 838-(138+275) 96...

只用加减乘除不能得出结果,必须用到开根号的运算。 根号运算有如下解法: 1、√4+√4+√4=2+2+2=6 2、√4×√4+√4=2×2+2=6 3、4+4-√4=4+4-2=6 4、4+4÷√4=4+4÷1=6 扩展资料 根号是一个数学符号。根号是用来表示对一个数或一个代数式进行开方运算的符号...

[60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4+1.25×2.4) 2.55×7.1+2.45×7.1 777×9+1111×3 0.8×[15.5-(3.21+5.79)] (31.8+3.2×4) ÷ 5 31.5×4÷(6+3) 0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 36.25÷4.25×9.9 5180-705×6 24÷2...

①15.68-(7.78-4.32)-2.32,=15.68-7.78+4.32-2.32,=(15.68+4.32)-(7.78+2.32),=20-10,=10;②0.25×3.2×1.25,=0.25×4×0.8×1.25,=(0.25×4)×(0.8×1.25),=1×1,=1;③9.99×1.01,=(10-0.01)×1.01,=10.1-0.0101,=10.0899;④4.63×1....

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nsjd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com